Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (18.05.2023)

İCRA VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
– Ekli Listede Yer Alan Fakültelerin Kurulmasına ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı İslami İlimler Fakültesinin Adının İlahiyat Fakültesi Olarak Değiştirilmesine İlişkin Karar (Karar No: 7290)
– Niğde İli Ulukışla İlçesinde Bulunan Alanın Anadolu Ülkeler Arası Özel Sanayi Bölgesi İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar No: 7291)
RANDEVU KARARIBEN
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamaya İlişkin Karar (Karar: 2023/281)
İLETİŞİM
– Payları İşletme Sermaye Piyasasında İşlem Görecek Bağlı Ortaklıkların Asıllarının Bildirilmesi (II-16.3)
– Hisse Senedi Değişiklik Duyurusu (VII-128.1) (VII-128.1.e)

YARGI DAİRESİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 tarih ve E:2022/148, K:2023/70 sayılı kararı
DUYURU BÖLÜMÜ
a – Karar Bildirimleri
b – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları
c – Çeşitli Reklamlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

ezineajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu